Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και τηρεί τις προδιαγραφές της θαλάσσιας νομοθεσίας. Η πολύχρονη εμπειρία μας στη θάλασσα εγγυάται την ασφάλειά σας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.